Ordo Iuris, Węgier dwa bratanki
Bez kategorii / 12 lutego 2021

Ordo Iuris planuje ze swoimi węgierskimi odpowiednikami stworzyć konserwatywną międzynarodówkę, aby głosić prawicowe poglądy w ramach Unii Europejskiej. Dlaczego ktoś chce narzucać Europie obce jej wartości kulturowe?

George Soros i koncept społeczeństwa otwartego
Bez kategorii / 12 lutego 2021

Jeden z wykładów Georga Sorosa na temat społeczeństwa otwartego. U jego podstaw leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń; sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.